Egyesulet_Logo_v6_szeles.png

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire, tájékoztatást kapj a www.egysimaegyforditott.com címen elérhető weboldal adatkezelési elveiről és gyakorlatáról.

Fogalmak és magyarázatuk

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat:bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ilyen lehet pl. a név, e-mail cím, lakcímadatok, a használt eszköz IP címe, stb.

Különleges személyes adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Szolgáltatás:www.egysimaegyforditott.com honlapon nyilvánosan elérhető szöveges, képi, videó- és hang tartalmak.

Cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén vagy más, a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő eszközén. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatás használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása) a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt, vagy érvényessége le nem jár. A sütik használatát a böngésző beállítása útján képes korlátozni, az elhelyezett sütiket pedig törölni.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlap szolgáltatásait igénybe veszi, a honlapon regisztrál és személyes adatait megadja, hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Külső szolgáltató: olyan, az adatkezelőtől független szolgáltató, aki a honlapba ágyazott szolgáltatásokkal plusz funkciókat biztosít.

Tájékoztató: jelen adatkezelési tájékoztató.

Ki kezeli a megadott személyes adataidat?

Az adatkezelő az Egyesület az Inklúzióért(1136 Budapest, Balzac utca 21.) Az adatkezelésért felelős az egyesület vezetője: Török Flóra. A személyes adatok kezelése során az adatkezelő nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót.

Milyen adataidat kezeljük?

Személyes adatokat az üzenetküldés szolgáltatás használata esetén kezelünk:

●  név

●  email cím

Az adataidat csak akkor kezeljük, ha elolvastad és a választónégyzet bejelölésével jelezted, hogy megértetted és elfogadtad a tájékoztatóban foglaltakat.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy a szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapon adatkezelési tevékenységet folytathat. Az ilyen tevékenység nem minősül az adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések kiszűrése és megakadályozása érdekében.

A honlapon nem gyűjtünk, tárolunk és kezelünk különleges személyes adatnak minősülő adatot.

Milyen egyéb adatot kezelünk?

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a számítógépeden, vagy más internetezésre használt eszközödön kisméretű adatcsomagok, ún. “cookie”-k (sütik) kerülnek elhelyezésre. Ezek segítségével biztosítható a szolgáltatás magas színvonala, testreszabhatósága, fejlesztése. A cookie-k elhelyezését engedélyezned kell. Az engedély megadásának megtagadásával a tudomásul veszed, hogy az elérhető szolgáltatás nem lesz teljes értékű.

Az oldalon használt cookie-król a Cookie tájékoztató-ban olvashatsz.

Technikai adatok

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a számítógépednek, vagy internetezésre szolgáló más eszközödnek azon adatai, melyek a weboldal használata során generálódnak, és amelyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Miért kezeljük az adataidat (mi az adatkezelés célja)?

Az adataidat az alábbi szolgáltatások biztosítása érdekében kezeljük:

●  online tartalomszolgáltatás;

●  statisztikák, elemzések készítése

●  a felhasználók jogainak védelme;

●  az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Miért kezelhetjük az adataidat (az adatkezelés jogalapja)?

Az adataid kezelésének jogalapja minden esetben a tájékoztatásodat követő kifejezett hozzájárulásod az adatok kezeléséhez. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését. Ebben az esetben tudomásul veszed, hogy az adatok megadáshoz kötött szolgáltatások a későbbiekben nem lesznek elérhetőek számodra.

Meddig kezeljük az adataidat?

Az adataidat mindaddig kezeljük, amíg azok a szolgáltatások amelyek miatt az adatokat megadtad elérhetőek, vagy hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük azokat.

Hogyan kezeljük az adataidat, és hogyan vigyázunk az adataidra?

Adataid kezelőjeként úgy választjuk meg a szolgáltatások nyújtásakor használt eszközöket, szolgáltatásokat és szolgáltatókat, hogy adataid a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Az eszközöket, szolgáltatásokat és szolgáltatókat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szükséges karbantartásokat, fejlesztéseket elvégezzük, hogy a biztonság folyamatosan fenntartható legyen. Olyan szervezési és technikai eljárásokat alkalmazunk, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok csak az arra jogosultak számára legyenek megismerhetőek.

Az adataidat a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve harmadik személynek nem adjuk át, hozzáférést azokhoz nem engedünk.

Ez alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az azonosításodra alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Amikor adatokat adsz meg, nem ellenőrizzük azok valódiságát, helyességükért Te felelsz.

A személyes adataidat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre azt eredetileg kértük. Amennyiben más célra is használni kívánnánk azokat, akkor ahhoz a hozzájárulásodat külön kérni fogjuk.

Külső szolgáltatók

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

●  Google Analytics

●  Facebook Pixel

Tárhelyszolgáltató

●  Wix.com

Egyéb külső szolgáltatók

●  YouTube

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az oldal szolgáltatójaként nem ismerjük a külső szolgáltató által átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Wix.com, a Facebook, a Google és a YouTube miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Wix.com Adatkezelési Szabályzatában, a Facebook Adatkezelési szabályzatában, és a Google Adatvédelmi irányelveiben találsz.

Jogaid és kötelezettségeid

Kérhetsz tájékoztatást a kezelt személyes adataidról.

Jogod van a kezelt személyes adataid helyesbítésére, vagy módosítására.

Kérheted a kezelt személyes adatok törlését, kérheted a személyes adatok korlátozását, illetve tiltakozhatszszemélyes adataid kezelése ellen, amennyiben úgy érzed, jogosulatlanul kezeljük az adataidat.

Bármikor lehetőséged van a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásodvisszavonására, ez azonban nem jelenti azt, hogy a visszavonást megelőző adatkezelés jogtalanná válna.

Amennyiben a hozzájárulásod visszavonása a személyes adataid törlésére irányuló kéréssel párosul, úgy az az adatok megadásához kötött szolgáltatásokhoz való hozzáférésed is megszűnik.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban kérdésed van, kérlek jelezd az inkluzioert@gmail.com e-mail címre küldött levélben, vagy a Kapcsolat űrlapon keresztül! A Kapcsolat űrlapon keresztül folytatott kommunikáció a jelen Tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételéhez kötött.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszoddal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +361 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhatsz.

Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Jelen tájékoztató a jövőben - a jogi előírások, illetve a weboldal szolgáltatásainak változása miatt - változhat. A mindenkor érvényes változatot a honlapon olvashatod.

 

A tájékoztató frissítve: 2019. június 4.

Cookie tájékoztató

A cookie-k (sütik), olyan kisméretű adatállományok, amelyeket a weboldal helyez el az oldalt használó számítógépén, vagy egyéb, internetezésre alkalmas eszközén. Ezek az állományok kezelik pl. a bejelentkezéssel kapcsolatos információkat, javítják a weboldalak funkcióit, személyre szabhatósági szolgáltatásokat biztosítanak, mérhetik az oldalhoz kapcsolódó internetes hirdetések hatékonyságát. Alkalmasak az oldalt használók szokásainak elemzésére, ezáltal az oldal minőségének javítására.

Munkamenet cookie

A munkamenet (session) cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a csak azonosítást követően elérhető tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként a felhasználó által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek olyan információkat, melyekkel a felhasználót azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e cookie-k automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Statisztikai cookie

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere cookie-kat tárol el a felhasználó informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, segítve ezzel a weboldal fejlesztését a felhasználói élmény fokozása és az oldal funkcióinak javítása érdekében.

A cookie-ban rögzített, a weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (közte a látogatás időpontja és az eszköz IP címe) a Google USA-ban és Írországban található szervereire kerülnek továbbításra és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a felhasználó honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről az adatkezelő számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az Internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Chrome Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretnéd tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítsd a bővítményt a böngésződhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Marketing cookie

A marketing cookie-k követhetik a látogatók mozgását a webheyen belül, illetve a webhelyek között. Segítik, hogy a hirdetők a látogatók és a maguk számára a lehetséges legértékesebb hirdetéseket jelenítsék meg a weboldallal kapcsolatban. Ehhez a felhasználók által használt eszközökkel, a felhasználók földrajzi helyzetével, más meglátogatott oldalakkal kapcsolatos információkat gyűjthetnek.

Harmadik féltől származó cookie

A honlap időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az adatkezelő felügyel, így értelemszerűen nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Az alábbi, harmadik féltől származó cookie-k tárolódhatnak a felhasználó számítógépén:

●  Wix

●  Google Analytics

●  YouTube.com

●  DoubleClick

 

A tájékoztató frissítve: 2019. június 4.