Egyesulet_Logo_v6_szeles.png

ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS

EASZlogo800px.png

Gazdálkodással kapcsolatos információk

A szervezeti működés átláthatóságával kapcsolatos információk

2020 éves jelentés

Legutolsó közgyűlés jegyzőkönyve

2021 május

Alapszabályunk

Alapszabályunk IX/a 1. pontja szerint: A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 2-10 pontok a Közgyűlés folyamatát és jogköreit fejtik ki. 11. pont: A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

A közgyűlés/kuratórium (legfőbb szerv) soron következő ülésének időpontja, meghívója  letölthető innen.

 

Az adományozók a szervezet hivatalos irataiba (kivéve a személyes adatokat tartalmazó vagy más okból  nem nyilvános iratokat) betekinthetnek előzetes időpont egyeztetés után.

Időpont egyeztetés az inkluzioert@gmail.com email-címen lehetséges.

 

Adománygyűjtéssel kapcsolatos információk és adatok

Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.

Ügyfél és panaszkezelési szabályzat

Adományok felhasználása

Nyilvános panaszkezelési beszámoló az előző évről: 2022-től elérhető

Közhasznúsági jelentés

vagy éves beszámoló

2020

Közhasznúsági jelentés vagy éves beszámoló

2019

Közhasznúsági jelentés vagy éves beszámoló

2018

Költségeloszlási diagram

2020

KSH jelentés

2020

KSH jelentés

2019