top of page

ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS

EASZlogo800px.png

Gazdálkodással kapcsolatos információk

Közhasznúsági jelentés vagy éves beszámoló

2022

2021

2020

2019

2018

Éves beszámoló kiegészítő melléklete

2022

Költségeloszlási diagram

2022

2021

2020

KSH jelentés

2022

2021

2020

2019

Az egyesület gazdálkodását a közgyűlés ellenőrzi.

A szervezeti működés átláthatóságával kapcsolatos információk

Éves jelentés

2022

2021

2020

2023 májusi közgyűlés jegyzőkönyve

2022 májusi közgyűlés jegyzőkönyve

2021 májusi közgyűlés jegyzőkönyve

Alapszabályunk

Alapszabályunk IX/a 1. pontja szerint: A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 2-10 pontok a Közgyűlés folyamatát és jogköreit fejtik ki. 11. pont: A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

A közgyűlés/kuratórium (legfőbb szerv) soron következő ülésének időpontja, meghívója letölthető innen.

 

Az adományozók a szervezet hivatalos irataiba (kivéve a személyes adatokat tartalmazó vagy más okból  nem nyilvános iratokat) betekinthetnek előzetes időpont egyeztetés után.

Időpont egyeztetés a hello@egysimaegyforditott.hu email-címen lehetséges.

 

Adománygyűjtéssel kapcsolatos információk és adatok

Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.

Ügyfél és panaszkezelési szabályzat

Adományok felhasználása 2022

Adományok felhasználása 2021

Adományok felhasználása 2019/20

1% felhasználásáról szóló közlemény 2022

1% felhasználásáról szóló közlemény 2021

Az etikai kódexben felsoroltakkal kapcsolatban panasz nem érkezett, valamint hivatalos eljárás nem indult szervezetünk ellen 2017 és 2022 között sem.

bottom of page