ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS

Gazdálkodással kapcsolatos információk

A szervezeti működés átláthatóságával kapcsolatos információk

2020 éves jelentés

Legutolsó közgyűlés jegyzőkönyve

2020 május

Alapszabályunk IX/a 1. pontja szerint: A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 2-10 pontok a Közgyűlés folyamatát és jogköreit fejtik ki. 11. pont: A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

A közgyűlés/kuratórium (legfőbb szerv) soron következő ülésének időpontja, meghívója (még nem kitűzött következő ülés hiányában a legutóbbi ülésé): HAMAROSAN

 

Az adományozók a szervezet hivatalos irataiba (kivéve a személyes adatokat tartalmazó vagy más okból  nem nyilvános iratokat) betekinthetnek előzetes időpont egyeztetés után.

Időpont egyeztetés az inkluzioert@gmail.com email-címen lehetséges.

 

Adománygyűjtéssel kapcsolatos információk és adatok

Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.

Ügyfél és panaszkezelési szabályzat

Nyilvános panaszkezelési beszámoló az előző évről: 2022-től elérhető

Alapszabályunk

Adományok felhasználása

Közhasznúsági jelentés

2020

(vagy éves beszámoló nem közhasznú szervezet esetén)

HAMAROSAN

Közhasznúsági jelentés vagy éves beszámoló

2019

Közhasznúsági jelentés vagy éves beszámoló

2018

Költségeloszlási diagram

2020

KSH jelentés

2019