top of page

BLOG

LEGO + Braille

Egy egész LEGO-szett Braille-jelekkel? Ez olyan lehetőség, amivel könnyen közel lehet hozni ezt a misztikus világot mindenkihez.


Egy friss projektünkről szeretnénk mesélni nektek: egyelőre csak annyit, amennyit a projekt ezen szakaszában lehet – de már ez is nagyon izgalmas! Előbb ismerjétek meg a projekt két szakértőjét, Emesét és Adriennt!


NÉVJEGYEK


dr. Pajor Emese


Emese gyógypedagógusként (látássérültek pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája, logopédia) több mint tíz évet dolgozott a Gyengénlátók Általános Iskolájában súlyos fokban látássérült gyermekekkel. Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Látássérültek Pedagógiája Szakirány vezetőjeként oktatja a jövő gyógypedagógus szakembereit. Kognitív pszichológiából doktorált. Szívügye a látássérült gyermekek megsegítése.

Tóth Adrienn Anita

Adrienn szomatopedagógia és látássérültek pedagógiája szakirányos gyógypedagógusként több éve foglalkozik mozgáskorlátozott és látássérült gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel. Kiemelten fontosnak tartja a halmozottan sérült személyek helyzetének javítását, a társadalmi inklúzió elősegítését.

Ki a látássérült?


Orvosi értelemben a szemüveges emberek is látássérültnek számítanak, de a mindennapokban nem tekintünk rájuk így, mivel szemüveggel az enyhe látási problémák teljesen jól korrigálhatók. De mi történik, ha a látássérülés súlyosabb?

Kiket nevezünk gyógypedagógiai értelemben látássérültnek? A tudományos meghatározás más egy kicsit a felnőttek és a gyerekek esetén. Mivel a projektünkben gyerekek vesznek részt, most róluk lesz szó. A gyermekek közül azok tekinthetőek látássérültnek, akiknek a látásteljesítménye az ép látáshoz és azon belül is a látásélességhez viszonyítva legfeljebb 30%, illetve akiknek a látótere olyan mértékben beszűkült, hogy csak speciális (optikai) eszközökkel és módszerekkel képesek az információszerzésre, a mindennapi tevékenységek elvégzésére és a közlekedésre, tájékozódásra. Fontos, hogy gyógypedagógiai szempontból mindig segédeszközzel együtt vizsgálják a látásteljesítményt.

Amikor látássérült emberekről beszélünk, sokaknak eszébe jut a fehér bot, a vakvezető segítőkutya és a Braille-írás is. Az utóbbi

az a titokzatos pontrendszer, aminek tapintással való olvasása a kívülállók számára szinte szuperképességnek tűnik.

A mindennapokban hol találkozhatunk Braille-feliratokkal? A buszon, a gyógyszeres dobozokon, bizonyos épületekben is felfedezhetjük az érdekes pontokat. Érthetetlen halmaznak tűnnek, olyasvalaminek, ami csak a vak embereknek szól. De hogy ezek a jelek játékokon is szerepelhetnének? Hogy egy egész LEGO-szett készüljön belőlük? Ez olyan lehetőségnek tűnik, amivel könnyen közel lehet hozni ezt a misztikus világot mindenkihez.


Egy új LEGO projekt


Csapatunk, az Egy Sima Egy Fordított Egyesület az Inklúzióért már nem először dolgozik együtt a LEGO-val. A LEGO Alapítvány és a LEGO Csoport Helyi Közösségi Szerepvállalás (LCE) már 2020 óta több ötletünk megvalósítását tette lehetővé. Olyanokét, mint például a My Story és a My Story Light. Sőt, a kis színes építőkockák számtalan új dologra is inspiráltak minket, például elkészült az Érzékenyítő Társasunk.

2023-ban pedig elnyertünk egy új lehetőséget, hogy a LEGO Alapítvánnyal együttműködve és a LEGO Helyi Közösségi Szerepvállalás csoportjának támogatásával

magyar környezetre adaptálhassuk ezt az izgalmas játékot, lehetőséget, amelynek középpontjában olyan LEGO kockák állnak, amelyek a Braille-írás karaktereit jelenítik meg.
egy asztalon egy kislány, akinek csak a haját látjuk, speciális LEGo kockákat rak ki

Óriási lelkesedéssel vetettük bele magunkat az új kezdeményezésbe. Egyesületünkből Bokor-Bacsák Györgyi, Sándorfi-Magyar Sára, Tóth Adrienn Anita, külső szakértőként pedig dr. Pajor Emese alkottak, alkotnak jelenleg is a különleges kockák körül egy csapatot.

Első lépésként műhelymunka keretében kaphattunk betekintést a LEGO két szakemberétől, Marie Oddoux-tól és Marc Angelier-től az általuk felépített koncepcióba, és megismerhettük a kockák használatával kifejlesztett tevékenységeket. Ezután kezdődhetett az izgalmas fordítói és adaptálói munka, amikor ezeket a tevékenységeket a magyar nyelv és gyógypedagógia keretébe helyeztük.

A Marie és Marc által tervezett új LEGO játékok kiemelt célja a Braille-pontrendszer elsajátításának lehető legjátékosabb támogatása.

Ebben a kezdeti időszakban kifejezetten a látássérült gyermekekre, a velük foglalkozó gyógypedagógusokra, pedagógusokra fókuszáltunk, hogy olyan tevékenységeket hozzunk létre, amelyek a lehető legjobban segítik a Braille tanulásának összetett folyamatát. A magyarra adaptálás után már nagyon vártuk, hogy a valóságban is kipróbálhassuk a kockákat és a használatukkal kifejlesztett játéktevékenységeket.

A pilotprojekthez csatlakozó lelkes szakemberek heteken át játszottak a speciális LEGO kockakészlettel látássérült gyermekekkel. LEGO-val játszani mindenki szeret, legyen gyermek, felnőtt, kamasz vagy idős. A kockák világa a játékon keresztüli tanulást olyan ügyesen megvalósítja, hogy repül az idő, és fel sem tűnik, hogy éppen terápiás foglalkozás, vagy tanítás zajlik.


De mi is az a Braille-írás, és hogyan lehet megtanulni?


A Braille-írás betűi és jelei, vagyis maga a Braille-cella egy hat pontból álló karakter, amely két, egyenként három pontból álló oszlopból épül fel. A hat pont segítségével 64 különböző változat hozható létre. A latin Braille-kódrendszer 26 betűből, 10 nemzetközileg elfogadott írásjelnek megfelelő pontkonfigurációból áll, a maradék 28 jel pedig a különböző nyelvek sajátos betűinek kifejezésére ad lehetőséget. Sőt, a jelek segítségével nemcsak a betűk és a számok, de az írásjelek, a matematikai jelek és a kottajelek is kifejezhetők!

A világon jelenleg 133 nyelven (dialektussokkal együtt 137 nyelven) létezik Braille-írás, mindegyikük

alapja az eredeti, francia nyelvű Braille-ábécé, amelyet a gyerekkorában megvakult Louis Braille alkotott meg 1821-ben!
montázs: bal oldalon egy szürke, "pöttyös" LEGO alaplapon különleges kockákat rak ki egy karórás kéz, jobb oldalon   beszámozott karika, bal felül az egyes, jobb felül a 4-es

A Braille-karakter szerkezetének megismerését már óvodáskorban elkezdik a vak gyermekek. Először megtanulnak a Braille-cellában tájékozódni, de a pontokhoz ekkor még nem kötődnek betűk. A betűtanulás időszaka a látó gyermekek olvasástanulásával egy időben kezdődik, azonban az olvasás elsajátítása két tanév alatt történik. A Braille-karakterek elsajátításhoz a vak gyermekek különböző speciális taneszközt használnak. Ilyen például a nagy hatrekeszes doboz, a gombás tábla, vagy a szöges tábla.

három fából készült eszköz fotója: a bal oldali képen polcos fa szerkezet felül két sorban 3-3 rekesz, alattuk egy nagyobb rekesz. A bal felső kicsiben egy szem vadgesztenye, a jobb oldali felsőben egy játékbábu, a bal oldali középsőben egy kék dobókocka; a középső képen egy fa szerkezet, felül egy kerek mélyedéssel, ami fölött egy ráhúzható kör alakú tető van, alatta  luk, most két fém pöcök van elhelyezve kettőben; jobb oldalon egy régi, fából készült eszköz, felül mélyedéssel, benne pici, piros fejű "tüskék", jelölők, alul egy kis dobozka  lukkal, ezekbe helyezhetők el a jelölők
Nagy hatrekeszes doboz, Gombás tábla, Szöges tábla (A képek a szakértők felvételei)

Kik számára szükséges a Braille-írás elsajátítása?


Több esetben fontos a Braille-írás és -olvasás elsajátítása. Ilyen eset, amikor a hasznos látással rendelkező látássérült gyermekek, akik képesek elsajátítani a normál, síkban való írást-olvasást, az olvasási sebességük lassúsága miatt nem képesek társaikkal együtt haladni. Ennek lehet oka például az, hogy a számukra a síkolvasást lehetővé tevő speciális segédeszköz, az olvasótelevízió csak az iskolában elérhető, így nincs lehetőségük tanórán kívül gyakorolni.

Természetesen a vak gyermekeknek, illetve azoknak a felnőttkorban látássérülté vált személyeknek, akiknek látása már nem elégséges a síkírás olvasására, szintén a Braille-írás elsajátítása a legoptimálisabb. A Braille-tudás több területen is előnyt jelenthet, például feljegyzések késztésénél, vagy használati tárgyak felcímkézésénél (pl. konzervek, háztartási eszközök stb.).

Az idegen nyelvek tanulásakor is nagyon hasznos a pontírás ismerete, mivel segítségével lehetőség nyílik a tanult nyelv helyesírásának magas szintű elsajátítására. A Braille-írás még az infokummunikációs eszközök esetében is fontos. Léteznek olyan mobiltelefonok, melyek használatakor a tulajdonos Braille-karakterek segítségével visz be adatokat.

A Braille-karakterek olvasása a súlyos fokban látássérült személyek számára olyan, mint a látók számára a könyvek, újságok, elektronikus eszközökön található szövegek olvasása.

Bár segítséget jelentenek a felolvasóprogramok, kizárólagos használatuk azzal lenne egyenértékű, mintha a látó ember csak hangoskönyveket „olvasna”, vagy mással olvastatna fel minden írást. Beláthatjuk, hogy így éppen az olvasás élménye veszne el.


LEGO Braille kockák – egy újabb lépés az inklúzió felé


Fontos kezdeményezésnek tartjuk a LEGO projektjét, amelynek keretében Braille-pontos karaktereket tartalmazó kockakészletek születtek.

Így a látássérült gyermekeknek lehetőségük van játékos körülmények között elsajátítani a pontrendszert, miközben a látó gyermekek is megismerkedhetnek ezzel a különleges írásmóddal.

Ez a speciális kockakészlet jó lehetőséget biztosít a közös játékra a látássérült és a látó gyermekek között. A következő időszakban olyan játékok kialakítását tervezzük a készlet segítségével, mely során a látó gyermekek is kezükbe vehetik ezeket a különleges kockákat, közelebb kerülve ezzel a látássérült gyermekek világához.

Egy 10 év körüli fiú rakosgat egy fa asztalon szürke LEGO alaptáblára különböző színű, furcsa LEGO kockákkal, amelyeken itt-ott "hiányzik" a pötty

Felhasznált irodalom:

Pajor Emese (2010). A Braille-írás és -olvasás. ELTE BGGYK.

Pajor Emese (2023). Látássérülés - sérült látás? ELTE BGGYK.

Comentarios


bottom of page