top of page

ÉRZÉKENYÍTŐ TÁRSASJÁTÉK

Társasjátékkal a befogadó, tabumentes társadalomért!

 

Célunk volt, hogy egy olyan játékot alkossunk, amelynek játszása során a gyerekek aktívan, alkotó módon vesznek részt egy inkluzív iskolaudvar megtervezésében. A LEGO kockák segítségével megalkotott társasjátékunk olyan gyerekkaraktereket tartalmaz, amelyek vagy az öt fogyatékossági típus egyikében érintett, vagy olyan karakterek, akiknek kihívás a gyerekközösségekhez kapcsolódni (pl. hiperaktivitásban érintett kislány, ukrajnai menekült kisfiú, valamint egy szabadon megalkotható karakter, akit a közösségében csúfolnak, zaklatnak, kirekesztenek).

A játék célja, hogy a gyerekek megértsék, senki nem lehet kiközösítve, mert mindannyian különbözőek, sokfélék vagyunk, ami lehet fogyatékosság miatt, vagy más, nehéz (marginalizált) élethelyzet okán.

 

Mi is ez pontosan?

A LEGO Alapítvány és a LEGO LCE támogatásával egy olyan társasjátékot hoztunk létre alsó tagozatos osztályok számára, melynek játszása során közelebb kerülnek a fogyatékossággal érintett és különböző marginalizált élethelyzetben lévő gyerekekhez.

A játékszettet, ami tartalmazza a pontos leírást, játékmenetet, és sok-sok LEGO kockát, mi adjuk az intézményeknek, de a pedagógus foglalkozik az osztállyal, a csoporttal, ő vezeti a foglalkozásokat, ahol a tanulók kb. 4-6 fős kis csoportokban dolgoznak. 

 

A játék maga nagyjából 12 tanórányi elfoglaltságot jelent, melyet érdemes összevont blokkokban megtartani, ideálisan három külön szakaszban. Fontosnak tartjuk azonban, hogy ne pusztán a játék lejátszása történjen meg. Javasoljuk, hogy lehetőség szerint egy projekt-hét keretein belül foglalkozzanak ezzel a tematikával.

 

A programba bekerülő intézmények kapnak egy hosszabb videós ismertetőt, ami segíti a játék menetének megértését, illetve évente egy öt tanóra hosszú online képzést tartunk, hogy a játék közben a gyerekekben felmerülő kérdésekre alaposabb választ tudjanak adni a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok.

 

A tananyagot folyamatosan fejlesztjük, évről évre bővül a karakterek száma, a programunkba a már korábban bekerült intézmények automatikusan megkapják a kiegészítő szetteket.

 

A játék filozófiája az inklúzió fogalmát tágan értelmezi, és igyekszik megteremteni, hogy a gyerekek egymás közötti kapcsolódása ne függjön az előítéletektől. A játék a sajátélményű oktatási módszerből kiindulva a projektszemléletet, a non-formális pedagógiai módszerek használatát erősíti. Az alsó tagozatos gyerekek, miközben ismeretet szereznek a különféle fogyatékosságokról és a egyéb nehéz élethelyzetekről, arról is tudást szereznek, hogy hogyan működnek az érzékszerveink, mozgásszerveink, idegrendszerünk, és az olyan alapvető lelki mechanizmusaink, mint az előítélet és empátia. A kiscsoportos, kooperatív feladatok révén pedig a gyerekek még jobban megismerhetik egymást, az osztályközösség megerősödik.

 

Az Érzékenyítő Társasjáték a 2022/2023-as tanévtől jelen van a pedagógusképzésben tananyagként belül is, amely - reményeink szerint - segíti a tanári szakmai identitás és szemléletformálását is.

 

Praktikus tudnivalók

 

Jelentkezési feltételek:

Olyan iskolák, vagy gyermekvédelmi intézmények tudják ingyenesen igényelni a szetteket, akik állami normatíva alapján működnek, illetve a szülőknek nem kell tandíjat, hozzájárulást fizetniük.

Azok a jelentkezők élveznek elsőbbséget, akik minimum három osztály részvételét tudják garantálni a 2., 3., 4. évfolyamról. (Kivételt képeznek ez alól azok a vidéki iskolák, kevesebb osztály van.)

A társasjáték a program végeztével az iskola vagy a gyermekvédelmi intézmény tulajdonában marad, és tovább használhatják!

 

Jelentkezési határidő: 2023. március 24.

IMG-0014.jpg

 A LEGO Alapítvány és LEGO Csoport támogatásával 

bottom of page