top of page

3•6•12+IncubARTor

Befogadó pedagógiát építünk

A 3•6•12+IncubARTor egy új, kísérleti összművészeti modul, mely a vizuális nevelés és az épített környezeti nevelés eszköztárát és szemléletét használva a művészeten keresztül hozza közelebb az inkluzív szemléletet a leendő pedagógusokhoz.


A projektben az egyesületünk az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) 3•6•12+Vizuális Képességek Kutatóműhelyével közösen egy olyan projektet hoztak létre, amelynek fő célja, hogy kapcsolatot teremtsen a fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek között egy befogadó és sokszínű társadalom jövőképével úgy, hogy egy kreatív és innovatív oktatási platformot dolgoz ki a leendő pedagógusok és művészeti/vizuális kultúra tanárok számára.


A közös munka a LEGO Helyi Közösségi Szerepvállalás Program támogatásával jött létre.


 

Mi is ez pontosan?

A 2022 nyarán indult projektünk fő célja, hogy a pedagógiai képzésben részt vevő fiatal szakemberekkel megismertesse azoknak a gyermekeknek az inklúzióját, akik a minőségi oktatáshoz való hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetben vannak, mint a neurodivergens, fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek, és mindazok akiknek szükségletei nem tudnak a jelenlegi iskolarendszerben érvényesülni. A kidolgozott módszertan eszközt kínál a leendő pedagógusok számára, hogy megértsék és elsajátítsák a játékon, művészeten és befogadáson keresztül történő tanulás fogalmát.


Magyarországon nem nevezhető általánosnak az inkluzivitás elméletének és gyakorlatának jelenléte a tantervekben és az oktatási intézményekben, bár egyre több gyermeknél diagnosztizálnak bizonyos fogyatékosságokat (ADHD, autizmus, SNI/BTMN). A fogyatékosnak minősített tanulók többsége többnyire külön iskolarendszerben tanul (a befogadó pedagógiára vonatkozó nemzetközi ajánlások és irányelvek ellenére). A pedagógiai és a gyógypedagógiai képzés és szemlélet közötti kapcsolat hiánya szintén egyike azon számos tényezőnek, amely az iskolarendszerben és társadalmunkban szegregációhoz vezet. Ezért célunk, hogy a pedagógiai képzésben részt vevő hallgatók megismerjék, mit jelent a hátrányos tanulási helyzetű gyerekekkel való munka.


A különböző szemléletformáló programunk által (melyek a LEGO kockákra építenek), a hallgatók a játék élményén keresztül nemcsak egy módszertant sajátíthatnak el, hanem fontos a saját élményen alapuló ismeretszerzés a fogyatékosság, illetve a valamilyen szempontból hátrányos helyzetben lévő gyerekek témakörében, valamint az, hogy a megtapasztalt élmény és a belső megfigyelés megteremtse azt az empátiát és megértést, hogy a befogadó ötletek közelebb kerüljenek a leendő pedagógusokhoz.


 

Az ELTE TÓK-kal való együttműködésünknek fontos része a szakmai közönség előtt való megjelenés, így keressük a lehetőségeket a publikálásra, konferenciarészvételekre.

Megjelent publikáció: MAPPING


 

Konferencia-részvétel:

2023. június 14-16., Budapest - 6. Művészetpedagógiai Konferencia

2023. szeptember 4-8., Törökország, Çanakkale - InSea - The International Society for Education Through Art World Congress 2023Többi programunk

bottom of page